پوشش  لیزری استلایت بر ورق Stainless Steel

پوشش لیزری استلایت بر ورق Stainless Steel

پوشش‌دهی ضخیم استلایت بر زیر لایه استنلس استیل 

ضخامت پوشش: 5 میلی‌متر

نرخ ترقیق: 8 درصد

ضخامت ورق استیل: 8 میلی‌متر

اعوجاج قطعه: صفر درصد

تخلخل: صفر درصد

چسبندگی: عالی (پیوند متالورژیکی با زیر لایه)

 

کاتالوگ